Nederlands Hoornisten Genootschap

Online hoornistenborrel: woensdag 26 mei van 20.00 tot 21.00 u. De link waarmee je kunt deelnemen aan de Zoom meeting vind je kort voor die tijd op deze pagina.Klik op deze link om mee te doen met de Zoom meeting.

Tijdens de corona lockdown organiseert het NHG regelmatig online evenementen voor haar leden. Er zijn ondertussen vier online hoornsessies geweest, waarin onder leiding van René Pagen gewerkt werd aan de inspeeloefeningen van Markus Maskuniitty. De video's waarin René uitleg geeft over de oefeningen kun je nog steeds bekijken op deze website. Daar kun je ook de bladmuziek van de oefeningen downloaden. Als er meer bekend is over de volgende NHG hoornsessie kun je dat hier lezen.

Naast deze “technische” hoornsessies willen we onze leden ook de ruimte geven om met mede-hoornisten van gedachten te wisselen over alles wat hen bezighoudt. Daarom heeft het bestuur besloten om in 2021 elke laatste woensdag van de maand een online “hoornistenborrel” te organiseren. We zetten op die avond de NHG Zoom meeting open en iedereen die dat wil kan even aanschuiven. Voor een hapje of een drankje mag je zelf zorgen!

De eerstvolgende online hoornistenborrel vindt plaats op woensdag 26 mei van 20.00 tot 21.00 u. De link waarmee je kunt deelnemen aan de Zoom meeting vind je hierbovenkort voor die tijd op deze pagina.

 

Inloggen

Andreas-Jungwirth.png