Nederlands Hoornisten Genootschap

Oeds Jongsma

Oeds Jongsma uit Drachten geeft hoornles op twee centra voor de kunsten, te weten in Drachten en Sneek. Verder werkt hij in de talentenklassen van de Ferwerda Academie en de Meldij in Drachten. Daarnaast verricht Oeds zo nu en dan werkzaamheden voor de Jong Talent Klas op het Prins Claus Conservatorium en is hij ook nog coach van de blazers van het Frysk Jeugd Orkest. Zelf speelt hij als hoornist in een projectmatig beroepsorkest, het Nieuw Philharmonisch Orkest. Al heel wat jaren geleden kwam Oeds bij het NHG terecht, via contacten destijds op het conservatorium in Leeuwarden. Hij is ook al heel lang rayonagent voor Friesland. “Het mooiste dat ik voor het NHG gedaan heb is het met collega’s organiseren van geslaagde hoorndagen, in samenwerking met centra voor de kunsten, het NHG, maar ook Keunstwurk en het Prins Claus Conservatorium. Binnen niet al te lange tijd hoop ik opnieuw een hoorndag te organiseren waarbij weer amateur en professional elkaar ontmoeten.”

 

Inloggen

Ricco-Kuehn.png