Nederlands Hoornisten Genootschap

De regionale hoorndag die het Nederlands Hoornisten Genootschap samen met Fontys Hogeschool voor de Kunsten gepland had voor zaterdag 20 november 2021 in Tilburg is voorlopig uitgesteld. Vanwege de nieuwe, strengere corona maatregelen van de overheid, is Fontys genoodzaakt om alle evenementen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het onderwijs uit te stellen. Daarom kan de hoorndag voorlopig niet doorgaan. Als er weer meer mogelijk wordt, zullen we samen met de hoorndocenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten een nieuwe datum plannen en die via deze website aankondigen.

 

Inloggen

Andreas-Jungwirth.png